Jsem rodič a potřebuji pomoci

Jak Vám Klokánek může pomoci?

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je určen pro děti, které se ocitli v náročné životní situaci. Pokud například ztratíte bydlení, ocitnete se v tíživé situaci, kdy se o děti nemůžete postarat a není toho schopen ani nikdo z Vašich blízkých, můžete požádat o přijetí vašeho dítěte do Klokánku na Vaši žádost. 

 

Jak nás můžete kontaktovat?

Do Klokánku můžete zavolat a požádat o umístění dítěte. K tomuto účelu slouží nepřetržitá telefonická linka - 792 226 334.

Na toto telefonní číslo se lze dovolat NONSTOP a také o víkendu. V pracovním týdnu (v kontaktních hodinách) jsme Vám k dispozici i na ostatních číslech – viz kontakty

Do Klokánku můžete přijít i bez předchozího zavolání a příjem dítěte vyřídit přímo na místě osobně.

 

Jak příjem probíhá?

Děti můžeme přijmout na Vaši žádost - tzn. na Dohodu s rodičem. Domluvíme si předběžnou délku pobytu (nejdéle 3 měsíce), a jakmile se Vám podaří Vaši situaci vyřešit, na Vaši žádost Dohodu zrušíme a dítě propustíme.

Děti mohou být do zařízení umístěny také na žádost OSPOD (orgán sociálně –právní ochrany dětí) nebo na základě předběžného opatření a rozsudku soudu. Děti také mohou požádat o přijetí do Klokánku na vlastní žádost.

Podmínky umístění se liší podle toho, na jaký právni titul Vaše dítě přijmeme. O rozdílech Vás kontaktujeme přímo při osobním jednání nebo po telefonu.

 

Co potřebujeme k přijetí dítěte?

 K příjmu Vašho dtěte potřebujeme tyto doklady:

 

Pokud některý z dokladů nemáte, sjednáme další podmínky přímo na místě, při přijetí dítěte.

 

Jakým způsobem je péče o děti v Klokánku hrazena?

Pobyt dítěte v zařízení je hrazen z více zdrojů - největší část nákladů je poskytována ze státního rozpočtu.

Každý z rodičů, pokud má dítě v péči, je však také povinnen přispívat určitou částkou na pobyt dítěte v zařízení. Částka se vypočítává individuálně dle věku dítěte a počtu dnů strávených v Klokánku. O konkrétní výši úhrady jsou rodiče informováni při podpisu smlouvy u příjmu dítěte do zařízení.

Pokud mají rodiče nárok na příspěvky hmotné nouze, jsou od příspěvku na pobyt a péči o dítě osvobozeni. Potvrzení je však nutné donést na každý měsíc, po který je dítě v zařízení umístěno.

 

Kdy Vaše dítě přijmout nemůžeme?

Žádosti o přijetí nemusí být vyhověno, pokud to neumožňuje kapacita zařízení (není v daném okamžiku volné místo), či tomu brání jiné důvody (dítě nespadá do cílové skupiny Klokánku).

 

Klokánek má možnost Dohodu s rodičem o umístění dítěte vypovědět, a to tehdy poruší-li dítě nebo rodič opakovaně nebo závažným způsobem vnitřní řád nebo pravidla zařízení.

 

Jak to v Klokánku vypadá?

Děti jsou ubytovány v bytech 1+1, kde je velká obývací kuchyně s televizí, dětský pokoj, chodba se skříněmi a PC, koupelna a WC. V každém bytě se vaří, i děti mohou pomáhat a naučit se vařit jednoduchá i složitější jídla. Děti mají dále k dispozici hernu a zahradu, kde se společně schází, tráví tu spolu svůj volný čas a probíhají zde některé kroužky pro děti (např. výtvarka, canisterapie, apod.).

V přízemí domu jsou mimo byty také kanceláře, kde sídlí, sociální pracovnice, psycholožka organizačné pracovnice, pomocné (tj. denní) tety a ředitelka zařízení.

 

Kdo o děti v Klokánku pečuje, jak péče o děti probíhá?

O děti se starají dvě „tety“, které se na bytě střídají vždy po týdnu. „Teta“ se o děti stará 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, včetně noci. “Teta” spí v obývácí kuchyni bytu, stará se o děti celý týden tak, jako doma – vaří, uklízí, chodí nakupovat, vodí děti do školy, dělá s dětmi úkol, povídá si s nimi, hraje si s nimi, chodí s nimi ven – na výlety, do obchodu, do kina, na koupaliště, na kroužky, na různé sporotvní a kulturní akce, atd.

Kromě “tet” jsou dětem k dispozici další pracovníci – viz organizační struktura – především ale sociální pracovnice vedoucí spisovou agendu a celkový případ jednotlivých dětí.

 

Jak děti v Klokánku tráví volný čas?

V Klokánku děti žijí tak, jako by byly doma, popř. u příbuzných v rodině. Děti chodí do školy ( pokud je to možné, chodí dál do „své“ školy, do které chodily, než přišly do Klokánku), mohou chodit samostatně na vycházky, pokud to jejich rodiče, popř. soc. pracovnice nebo ředitelka zařízení dovolí.

Děti umístěné v Klokánku  také  mohou navštěvovat  zájmové kroužky a  sportovní oddíly – podle jeich zájmu a našich finančních možností.

Dětem zajišťujeme letní tábory, víkendové a jiné akce, školy v přírodě, apod.

Některé děti mohou trávit víkendy a volný čas se svojí rodinou.

Pokud jsou děti do zařízeni umístěny na základě Vaší žádosti – tj. na Dohodu s rodičem, můžete si děti brát např. na víkend domů. Vždy je však nutné každou propustku přes noc dopředu konzultovat se sociální pracovnicí.

Na základě žádosti Odboru péče o dítě nebo na základě předběžného opatření soudu, je třeba o „propustku“ do domácího prostředí vždy dopředu žádat, propustku povoluje OSPOD po předchozím sociálním šetření v domácnosti.

 

S čím Vám pomoci nemůžme?

Ne se vším Vám v Klokánku můžeme pomoci - zvláště například pokud potřebujete pouze materiální pomoc. Například se na nás obracejí rodiny, které sice mají ubytování, ale náhle nemají pro děti například stravu, ošacení, apod.... V takovém případě je vhodné obrátit se například na Diecézní Charitu v Brně, která zajišťuje humanitární sbírku ošacení i potravin. Pomoc je poskytována na ulici Bratislavská 58, Brn. U nás není možné takovouto pomoc poskytovat, nejsme pro to vybaveni personálně, ani materiálně.

 

TAKÉ NEMŮŽEME UBYTOVAT CELÉ RODINY ANI SAMOTNÉ RODIČE DĚTÍ. NAŠE POBYTOVÁ SLUŽBA SLOUŽÍ POUZE DĚTEM!

Podávání a vyřizování stížností

Zákonní zástupci si mohou stěžovat osobně, písemně, elektronicky, telefonicky; i anonymně.

Zákonní zástupci si mohou stěžovat tetě, sociálnímu pracovníkovi, ředitelce, zástupci ředitelky. Pokud si zákonný zástupce stěžuje jinému pracovníkovi zařízení, ten tuto stížnost postoupí dále podle (tzn. vždy nadřízenému pracovníka, na kterého se stížnost vztahuje).

Zákonný zástupce může stížnost poslat písemně na adresu zařízení nebo sepsanou stížnost předá kterémukoliv zaměstnanci Klokánku, který jí předá některému z výše uvedených pracovníků.

Písemná stížnost by měla obsahovat tyto náležitosti: jméno osoby, která stížnost podává (pokud nejde o anonymní stížnost), datum podání, předmět stížnosti, způsob, jakým chce být o vyřízení stížnosti informován (písemně na adresu, osobně aj.).

Více v záložce Standardy - standard č. 14