Jsem odborník a hledám informace

Co je Klokánek?

FOD Klokánek Brno je projektem Fondu ohrožených dětí (FOD).

FOD v současné době zřizuje celkem 16 Klokánků s působností po celé ČR, v jihomoravském kraji je jeden Klokánek se sídlem Brno – Líšeň, viz kontakty.

Klokánek má pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), které se řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí.

 FOD Klokánek Brno má od ledna 2015 sníženou kapacitu (dle OZ), nýnější kapacita je 28 míst.

 Principy péče, specifika péče a cílová skupina Klokánku Brno – viz záložka projekt Klokánek

PŘÍJEM DĚTÍ DO KLOKÁNKU

Klokánek má nepřetržitý provoz. Děti je možné přijmout okamžitě, v kteroukoliv denní i noční hodinu a bez předchozího pobytu v jiném zařízení. PRO OHLÁŠENÍ PŘÍJMU DĚTÍ SLOUŽÍ NONSTOP KRIZOVÁ LINKA 792 226 334 S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM! 

Příjem dětí je možné ohlásit telefonicky nebo přímo osobně v našem zařízení.

Ve všední dny je do 16:30 hod. možné využít také kterékoliv číslo na pevnou linku nebo mobilní telefon ředitelky zařízení a sociálních pracovnic (viz kontakty).

V případě tel. ohlášení příjmu dětí do zařízení uvítáme informace o počtu dětí, pohlaví dětí, věku dětí a stručný popis situace. Tyto informace přispívají ke zvýšení kvality celkového příjmu.

ZPŮSOB (PRÁVNÍ TITULY) PŘIJETÍ DĚTÍ DO KLOKÁNKU

DÉLKA POBYTŮ DĚTÍ V ZAŘÍZENÍ

Právní tituly se liší délkou platnosti a je možné je kombinovat.

Dohoda s rodičem

Žádost OSPOD se souhlasem rodiče

Předběžné opaření

Rozsudek soudu

DOKUMENTY NUTNÉ K PŘIJETÍ DÍTĚTE

 Pokud některý z dokladů nemáte, sjednáme další podmínky na místě, při přijetí dítěte.

HRAZENÍ PÉČE O DÍTĚ V KLOKÁNKU

Pobyt dítěte v zařízení je hrazen z více zdrojů - největší část nákladů je poskytována ze státního rozpočtu.

Každý z rodičů, pokud má dítě v péči, je povinnen přispívat určitou částkou na pobyt dítěte v zařízení. Částka se vypočítává individuálně dle věku dítěte a počtu dnů strávených v Klokánku. O konkrétní výši úhrady jsou rodiče informováni při podpisu smlouvy u příjmu dítěte do zařízení.


Pokud rodiče pobírají dávky hmotné nouze, jsou dle § 42d zákonu č. 3599/1999 Sb o sociálně právní ochraně dětí  od úhrady příspěvku na pobyt a péči osvobozeni. Potvrzení vydané Úřadem práce o pobírání dávek HN je však nutné doložit  každý měsíc, po který je dítě v zařízení umístěno.